head_banner

Jaunumi

Uzturot aninfūzijas sūknisir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu tā precīzu un uzticamu veiktspēju intravenozo šķidrumu un medikamentu ievadīšanā.Šeit ir daži infūzijas sūkņa apkopes padomi:

  1. Ievērojiet ražotāja norādījumus: Izlasiet un pilnībā izprotiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtos ražotāja norādījumus un vadlīnijas.Ievērojiet viņu ieteikumus par apkopes darbiem, tostarp tīrīšanu, kalibrēšanu un apkopi.

  2. Vizuāla pārbaude: regulāri pārbaudiet, vai infūzijas sūknim nav redzamu bojājumu vai nodiluma pazīmju.Meklējiet plaisas, vaļīgus savienojumus vai salauztas detaļas.Ja tiek konstatētas problēmas, sazinieties ar ražotāju vai kvalificētu servisa tehniķi, lai saņemtu palīdzību.

  3. Tīrība: Uzturiet infūzijas sūkni tīru un tīru no netīrumiem, putekļiem vai noplūdēm.Noslaukiet ārējās virsmas ar maigu mazgāšanas līdzekli un mīkstu drāniņu.Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai spēcīgus šķīdinātājus, kas var sabojāt ierīci.Izpildiet ražotāja norādījumus par noteiktu daļu, piemēram, tastatūras vai displeja ekrāna, tīrīšanu.

  4. Akumulatora apkope: ja infūzijas sūknis darbojas ar baterijām, regulāri uzraugiet akumulatora uzlādes līmeni.Ja sūknim ir uzlādējams akumulators, nomainiet baterijas pēc vajadzības vai ievērojiet ražotāja norādījumus par uzlādi.Pārliecinieties, vai akumulatora savienojumi ir tīri un droši.

  5. Kalibrēšana un kalibrēšanas pārbaudes: Infūzijas sūkņiem var būt nepieciešama kalibrēšana, lai nodrošinātu precīzu zāļu piegādi.Ievērojiet ražotāja norādījumus par sūkņa kalibrēšanu, kas var ietvert plūsmas ātruma vai devas iestatījumu pielāgošanu.Turklāt periodiski veiciet kalibrēšanas pārbaudes, lai pārbaudītu sūkņa precizitāti un konsekvenci.Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai sazinieties ar ražotāju, lai iegūtu īpašus norādījumus.

  6. Programmatūras atjauninājumi: ja infūzijas sūknim ir iegulta programmatūra, pārbaudiet, vai nav programmatūras atjauninājumu, ko nodrošina ražotājs.Programmatūras atjauninājumos var būt kļūdu labojumi, uzlabojumi vai uzlaboti drošības līdzekļi.Izpildiet ražotāja norādījumus, lai pareizi un droši veiktu programmatūras atjauninājumus.

  7. Izmantojiet atbilstošus piederumus: pārliecinieties, vai izmantojat saderīgus piederumus, piemēram, caurules un administrācijas komplektus, kā to ieteicis ražotājs.Pareizu piederumu izmantošana samazina komplikāciju risku un palīdz uzturēt sūkņa veiktspēju.

  8. Personāla apmācība: apmāciet veselības aprūpes speciālistus, kas ir atbildīgi par infūzijas sūkņa darbību un apkopi.Pārliecinieties, vai viņi ir iepazinušies ar sūkņa funkcijām, funkcijām un apkopes procedūrām.Sniedziet pastāvīgu izglītību un atjauninājumus par visām izmaiņām vai uzlabojumiem saistībā ar sūkni.

  9. Uzskaites un apkopes vēsture: saglabājiet uzskaiti par apkopes darbībām, tostarp infūzijas sūkņa tīrīšanu, kalibrēšanu un remontu.Dokumentējiet visas problēmas, darbības traucējumus vai incidentus un saglabājiet servisa vēstures žurnālu.Šī informācija var būt noderīga problēmu novēršanā, auditos un pareizas apkopes atbilstības nodrošināšanai.

Vienmēr ievērojiet konkrētā ražotāja norādījumus un ieteikumus par infūzijas sūkņa apkopi, jo dažādiem modeļiem var būt unikālas prasības.Regulāra apkope, pareiza tīrīšana un ražotāja norādījumu ievērošana palīdzēs nodrošināt optimālu infūzijas sūkņa darbību un uzticamību.


Izlikšanas laiks: 25. septembris 2023